Samatchaya
All of you
fall in love
คนเดินเพื่อ...
ติดเกาะ
เที่ยวทะเลกันไหม
บอกรัก
รถวิ่ง
ตกปลา
ปลาทองว่ายน้ำ
มาริโอ
รถชนกัน
รถวิ่งสวนกัน
รถวิ่ง
เที่ยวร้านอาหารกับแฟน
วิ่งตามผีเสื้อ
วุ่นวายและสับสน
ผีเสื้อ
ต่อยกัน
เครื่องบินเรา
เครื่องบิน
ไดโนเสาร์
โปรแกรมกราฟิกและภาพเคลื่อนไหว
     ด้วยโรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์นั้น เพื่อพัฒนานักเรียนให้ก้าวไกลสู่ยุคไอซีที และมีสุนทรียภาพในการจัดทำชิ้นงานตามจิตนาการของตนเอง โดยสามารถใช้เครื่องมือในการทำงานได้ตามความเหมาะสม