กลับหน้าหลัก
 บทเรียนที่ 4
 ใบความรู้ที่ 4.1
 Panel Library
  - รู้จักกับ Library
  - นำไฟล์รูปภาพเข้า Library
  - นำไฟล์เสียงเข้าสู่ Library
 
 ใบความรู้ที่ 4.2
เครื่องมือปรับขนาดรูปภาพ
 Free Transform Tool 
  - การใช้ Free Transform Tool
  - การปรับเอียง-ปรับหมุนรูปภาพ
  - การย่อ-ขยายวัตถุ
  - การบิดเอียงวัตถุ-ปรับแต่งวัตถุ
 
 ใบความรู้ที่ 4.3
 การสร้างชิ้นงานโดยใช้ Library
  - การกำหนด Stage
  - การเรียกใช้และนำภาพลง Library
   * การแทรกภาพลง Stage
   * การวาดรูปบ้านด้วยเส้นตรง
    * การวาดรูปแตงโมงด้วยเส้นตรง
 
 แบบฝึกหัดและใบงาน
  ใบงานที่ 4.1
  ใบงานที่ 4.2
  ใบงานที่ 4.3
  ใบงานที่ 4.4
  ใบงานที่ 4.5
 
แนวการตอบภาคปฏิบัติ
  ใบงานที่ 4.1
  ใบงานที่ 4.2
  ใบงานที่ 4.3
  ใบงานที่ 4.4
  ใบงานที่ 4.5

รู้จักกับ Library

      Library คือ แหล่งที่ใช้เก็บรวบรวม Symbol ประเภทต่างๆ รวมทั้งไฟล์ Import เข้ามาใช้
ในโปรแกรม
Flash  เช่น Video Clips,  Sound  และภาพเวกเตอร์ต่างๆ ในแต่ละไฟล์เอกสาร  Flash  จะมี Library ของอ็อบเจ็กต์เป็นของตัวเอง

 

      การเรียกใช้งานจอภาพ Library ของแต่ละไฟล์เอกสารขึ้นมาใช้งาน สามารถทำได้โดยคลิกเลือกคำสั่ง Window ----> Library หรือกดปุ่ม Ctrl + L  หรือกดปุ่มฟังก์ชั่นคีย์  F11 จะปรากฏส่วนประกอบต่าง ๆ ของ Library ดังนี้
 
 
   
      Library Name ชื่อของ  Library
      Preview Window  แสดงซิมโบลที่คลิกเลือกในรายการ
      Symbol List รายการข้อมูลของซิมโบล
      Properties เปิด Properties inspector ของซิมโบลที่เลือกเพื่อนำมาแก้ไข
      New Symbol  สร้างซิมโบลใหม่
      New Folder  สร้างโฟลเดอร์ใหม่
      Option Menu    แสดงจอภาพย่อยของ Library
      New library panel    แสดงไลบรารีชุดใหม่
      Pin Current library    ปักหมุดไดบรารีปัจจุบัน
      Toggle Sorting Order   จัดลำดับซิมโบลในรายการ
      Wide Library View  ขยาย Panel Library
      Narrow Library View  ย่อ Panel Library
      Delete    ลบซิมโบล
 
      พาเนล Library จะแสดงชื่อซิมโบลในช่องรายการ Symbol List โดยซิมโบลใดที่เราคลิกเลือก ก็จะถูกแสดงในหน้าต่าง Preview Windows ให้สังเกตรูปแบบไอคอนที่แสดงด้านหน้าชื่อ
ซิมโบล จะแยกตามประเภทของซิมโบล ดังนี้
 
 

        ซิมโบลประภท   Graphic

        ซิมโบลประภท  Movie Clip
        ซิมโบลประภท  Button
 
      เมื่อทำการสร้างซิมโบลในพาเนล Library แล้ว ต่อไปเราจะนำซิมโบลมาใช้ในชิ้นงานโดยคลิกลาก  ซิมโบลจากพาเนล Library มาไว้บนสเตจ ซึ่งที่จริงแล้วซิมโบลก็ยังถูกเก็บอยู่ในพาเนล Library เช่นเดิม แต่เป็นเพียงการทำสำเนาซิมโบลมาไว้บนสเตจเท่านั้น ซึ่งเราเรียกสำเนานี้ว่า อินสแตนซ์ (Instance) โดยเราจะดึงซิมโบลนี้ออกมาใช้เป็นอินสแตนซ์บนสเตจกี่ครั้งก็ได้
 
เว็บไซต์นี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด 1366 x 768 Pixel
ดูผู้แลเว็บไซต์ วัชรา ปานนาค  e-mail : watra25177@gmail.com