กลับหน้าหลัก
 บทเรียนที่ 2
 ใบความรู้ที่ 2.1
  Line Tool  
  Selection Tool  
 
 ใบความรู้ที่ 2.2
  Brush Tool  
  Paint Bucket Tool  
  Erase Tool  
 
 ใบความรู้ที่ 2.3
  การสร้างชิ้นงานด้วย Line, Paint Bucket, Brush และ Eraser
 
 แบบฝึกหัดและใบงาน
  แบบฝึกหัดที่ 2.1
  ใบงานที่ 2.1
  ใบงานที่ 2.2
  ใบงานที่ 2.3
 
แนวการตอบภาคปฏิบัติ
  ใบงานที่ 2.1
  ใบงานที่ 2.2
  ใบงานที่ 2.3
 

ใบความรู้ที่ 2.1 เครื่องมือ Line Tool และเครื่องมือ Selection Tool

       การสร้างงาน ชิ้นงานอย่างง่ายด้วย Macromedia Flash สามารถใช้เครื่องมือในการสร้างภาพที่เป็นพื้นฐานคือ Line Tool ควบคู่กับการใช้เครื่องมือ Selection Tool เพื่อให้ได้ภาพ
ตามที่ต้องการ
 

การใช้เครื่องมือ Line Tool 

 

      Line Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวาดเส้นตรง  ตามลักษณะต่าง ๆ ที่ต้องการ

การวาดเส้นตรงด้วย  Line Tool

      1.  คลิก  Line Tool     ตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปเครื่องหมายบวก   

      2.  คลิกเมาส์ค้างไว้ที่จุดเริ่มต้น

      3.  ลากเมาส์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการแล้วปล่อยเมาส์

 
 
เว็บไซต์นี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด 1366 x 768 Pixel
ดูผู้แลเว็บไซต์ วัชรา ปานนาค  e-mail : watra25177@gmail.com