กลับหน้าหลัก
 บทเรียนที่ 2
 ใบความรู้ที่ 2.1
  Line Tool  
  Selection Tool  
 
 ใบความรู้ที่ 2.2
  Brush Tool  
  Paint Bucket Tool  
  Erase Tool  
 
 ใบความรู้ที่ 2.3
  การสร้างชิ้นงานด้วย Line, Paint Bucket, Brush และ Eraser
 
 แบบฝึกหัดและใบงาน
  แบบฝึกหัดที่ 2.1
  ใบงานที่ 2.1
  ใบงานที่ 2.2
  ใบงานที่ 2.3
 
แนวการตอบภาคปฏิบัติ
  ใบงานที่ 2.1
  ใบงานที่ 2.2
  ใบงานที่ 2.3
 
 

การใช้เครื่องมือ Paint Bucket Tool 

        การเทสีพื้นภาพโดยใช้ ถังสี หรือ Paint Bucket Tool    ซึ่งอยู่ใน Tool box สามารถเทสีวัตถุตามที่ต้องการได้ โดยไม่ต้องทำการเลือกหรือ Selection วัตถุ และการใช้ถังสีจะเป็นการเปลี่ยนสีของวัตถุเฉพาะตำแหน่งแบบง่าย ๆ โดยอาศัยสีที่มีอยู่แบบอัตโนมัติ

 
การใช้งานสามารถทำได้ดังนี้      

        1.  คลิกที่    Paint Bucket Tool หรือกดคีย์ <K> เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูป

   

        2.  คลิกที่    Fill Color แล้วเลือกสีที่ต้องการ

        3.  คลิกบริเวณพื้นที่ที่ต้องการเทสี

     
     
     
     
     
     
 
       
 

ขั้นตอนการใช้  Paint Bucket Tool

 
 
 
เว็บไซต์นี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด 1366 x 768 Pixel
ดูผู้แลเว็บไซต์ วัชรา ปานนาค  e-mail : watra25177@gmail.com