กลับหน้าหลัก
 บทเรียนที่ 2
 ใบความรู้ที่ 2.1
  Line Tool  
  Selection Tool  
 
 ใบความรู้ที่ 2.2
  Brush Tool  
  Paint Bucket Tool  
  Erase Tool  
 
 ใบความรู้ที่ 2.3
  การสร้างชิ้นงานด้วย Line, Paint Bucket, Brush และ Eraser
 
 แบบฝึกหัดและใบงาน
  แบบฝึกหัดที่ 2.1
  ใบงานที่ 2.1
  ใบงานที่ 2.2
  ใบงานที่ 2.3
 
แนวการตอบภาคปฏิบัติ
  ใบงานที่ 2.1
  ใบงานที่ 2.2
  ใบงานที่ 2.3
 
 
ใบความรู้ที่ 2.2 เครื่องมือ Brush Tool เครื่องมือ Paint Bucket Tool
                     และเครื่องมือ Eraser Tool
       เครื่องมืออีกประเภทในการสร้างงาน ชิ้นงานอย่างง่ายด้วย Macromedia Flash สามารถสร้างภาพโดยอิสระด้วย Brush Tool แต่งเติมสีด้วย Paint Bucket Tool และแก้ไขภาพโดยใช้เครื่องมือ Eraser Tool เพื่อให้ได้ภาพที่ต้องการ
 

การใช้เครื่องมือ Brush Tool 

        Brush Tool เป็นเครื่องมือสำหรับวาดภาพและระบายสี Brush Tool มีลักษณะคล้ายกับ Pencil Tool แต่จะแตกต่างกันตรงที่ Brush Tool วาดภาพออกมาเป็น Fill (สีพื้น) ส่วน Pencil Tool วาดภาพออกมาเป็น Stroke (สีเส้น)

 

   

การใช้งาน  Brush Tool

        1.  คลิกที่  Brush Tool 

        2.  คลิกเลือกสีที่จะวาดภาพหรือระบายสีให้กับภาพวาด   
        3.  เลือกขนาดของหัวแปรง  Brush Size  ที่  Option

   
 
 
   
 
        4.  เลือกรูปแบบของหัวแปรง Brush Shape    
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
        5.  คลิกเมาส์ค้างไว้แล้วลากเมาส์ไปตามทิศทางและรูปทรงที่ต้องการวาด  หรือทำการระบายสีภาพวาดให้สวยงาม
 
การใช้ Brush Tool วาดภาพดอกไม้อย่างง่าย
 
 
 
เว็บไซต์นี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด 1366 x 768 Pixel
ดูผู้แลเว็บไซต์ วัชรา ปานนาค  e-mail : watra25177@gmail.com