กลับหน้าหลัก
 บทเรียนที่ 5
 ใบความรู้ที่ 5.1
 การสร้าง Symbol
 Symbol คืออะไร
  - Symbol แบบ Graphic
  - Symbol แบบ Movie Clip
  - Symbol แบบ Button
 
 ใบความรู้ที่ 5.2
  - การสร้างชิ้นงานด้วย Symbol ที่เตรียมไว้
 
 แบบฝึกหัดและใบงาน
  ใบงานที่ 5.1
  ใบงานที่ 5.2
 
แนวการตอบภาคปฏิบัติ
  ใบงานที่ 5.1
  ใบงานที่ 5.2
 

Symbol คืออะไร

 

      Symbol (ซิมโบล) คือ ต้นฉบับภาพที่ถูกเก็บไว้ เพื่อนำมาใช้งานในภายหลัง โดยไม่จำเป็นจะต้องสร้างชิ้นงานขึ้นมาหลายครั้ง Symbol แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ Graphic Symbol, Button Symbol และ Movie Clip Symbol

      เมื่อนำซิมโบลออกมาใช้งานจะเรียกว่า อินสแตนซ์ ซึ่งเปรียบเสมือนสำเนาของซิมโบล เราสามารถนำอินสแตนซ์มาปรับแต่งสี หมุน หรือบิดได้ โดยที่ไม่มีผลกระทบต่อซิมโบลต้นแบบ แต่ถ้าซิมโบลต้นแบบถูกปรับแต่งเมื่อไร อินสแตนซ์ทั้งหมดที่ถูกเรียกมาใช้งานก็จะถูกปรับเปลี่ยนตามไปด้วย

 
ชนิดของซิมโบล

      โปรแกรม Flash ได้แบ่งชนิดของซิมโบลออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

      1.  ซิมโบลประเภทกราฟิก (Graphic Symbol) ใช้สำหรับสร้างภาพและส่วนประกอบของภาพเคลื่อนไหว โดยแสดงภาพในแบบภาพนิ่ง ไม่สามารถใส่เสียง แต่สามารถตอบโต้กับ
ผู้ใช้ได้

      2. ซิมโบลประเภทมูฟวี่คลิป  (Movie Clip Symbol) ใช้สำหรับสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบสั้นๆ โดยสามารถนำไปใช้ประกอบมูฟวี่ที่สร้างขึ้นได้ตามจำนวนที่ต้องการเปรียบเสมือน มูฟวี่เล็กในมูฟวี่ใหญ่

      3. ซิมโบลประเภทปุ่ม  (Button Symbol) ใช้สำหรับสร้างปุ่มกดเพื่อโต้ตอบกับผู้ใช้โดยผ่านทางการคลิกเมาส์ วางมาส์บนปุ่ม หรือการคลิกบนปุ่ม สามารถใส่เสียงและสามารถใส่ Action ได้

 
การสร้าง  Symbol

วิธีการสร้าง Symbol อยู่  2 วิธี คือ

วิธีที่ 1  การสร้าง Symbol ขึ้นใหม่

        1.  คลิกเมนู Insert

        2. คลิก New Symbol… หรือกดคีย์ลัด Ctrl + F8

 
 

      เมื่อเลือกที่คำสั่งนี้ Flash จะเปิดไดอะล็อกบ๊อกซ์ Create New Symbol

        3. ตั้งชื่อ  Symbol  ตามลักษณะชิ้นงาน

        4. คลิกเลือกชนิดของ Symbol

        5. คลิก Ok

 
          เมื่อตั้งชื่อและเลือกชนิดของ  Symbol  เสร็จแล้ว โปรแกรม Flash จะเปิด Scene ย่อยขึ้นมาสำหรับเป็นพื้นที่ที่จะวาดหรือใส่ภาพของ Symbol นั้น และจะได้เป็น Symbol ขึ้นมาใหม่ใน Library
 
 
 

วิธีที่ 2 การเปลี่ยนวัตถุที่สร้างอยู่ให้เป็น symbol

        1.  เลือกวัตถุที่อยู่บน Stage

        2. คลิกเมนู Modify

        3. คลิกเลือก Convert to Symbol หรือกดปุ่มคีย์ลัด F8

 
 

        4. ตั้งชื่อ  Symbol  ตามลักษณะชิ้นงาน

        5. คลิกเลือกชนิดของ  Symbol

        6. คลิก Ok

 
 
      เมื่อกำหนดเรียบร้อยแล้ว Flash จะเปลี่ยนสิ่งที่เราได้สร้างไว้ให้เป็น Symbol ใหม่ใน Library ทันที
 
เว็บไซต์นี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด 1366 x 768 Pixel
ดูผู้แลเว็บไซต์ วัชรา ปานนาค  e-mail : watra25177@gmail.com