กลับหน้าหลัก
 บทเรียนที่ 8
 ใบความรู้ที่ 8.1
Frame by Frame
  การสร้างวงกลมเลื่อน
  การสร้างวงกลมขยาย
  วงกลมกะพริบ
  คนเดิน
 
 ใบความรู้ที่ 8.2
การสร้างชิ้นงานแบบ Frame by Frame แบบง่าย
  -  รวมสร้างชิ้นงาน
  การสร้างชิ้นงานทีละส่วน
     -  ภูเขา
     -  ดวงอาทิตย์
     -  ต้นไม้โต
     -  ดอกไม้โต
  - การเผยแพร่ชิ้นงาน (Publish)
 
 แบบฝึกหัดและใบงาน
  แบบฝึกหัดที่ 8.1
  ใบงานที่ 8.1
  ใบงานที่ 8.2
 

การสร้างงานชิ้นงานแบบ Frame by Frame แบบง่าย

 
การสร้างดวงอาทิตย์ตก
 
 
   

การสร้างดวงอาทิตย์ตก แบบ frame by frame

      1.  คลิก Layer พื้นหลัง --> แล้วคลิก Insert Layer         (เพื่อให้เลเยอร์เพิ่มข้างบน)

      2.  ตั้งชื่อเลเยอร์ใหม่นี้ว่า ดวงอาทิตย์

      3.  คลิก Oval Tool (O)  

      4.  คลิก Fill Color   เลือกสีแดง

      5.  วาดรูปวงกลม

      6.  คลิกขวา Frame ที่ 2 ของดวงอาทิตย์

 
 
      7.  คลิก Insert Keyframe หรือ กดปุ่ม F6 ที่แป้นคีย์บอร์ด
 
      

      กำหนดภูเขาและพื้นหลังให้แสดงผลเท่ากับวัตถุอื่น ๆ

      1)  คลิก Frame ที่ 25 ของภูเขา กดปุ่ม F6

      2)  คลิก Frame ที่ 25 ของดวงอาทิตย์ กดปุ่ม F6

 

      8.  กดปุ่มลูกศรเลื่อนลง ประมาณ 3-4 ครั้ง ที่แป้นคีย์บอร์ด

      9.  กดปุ่ม F6  (ถ้ากดไม่ได้ให้คลิกที่ Frame ก่อน)

      10. กดปุ่มลูกศรเลื่อนลง ประมาณ 3-4 ครั้ง

      11. ทำซ้ำ ข้อ 7-8 จนกว่าดวงอาทิตย์จะตกอยู่หลังภูเขา

 
เว็บไซต์นี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด 1366 x 768 Pixel
ดูผู้แลเว็บไซต์ วัชรา ปานนาค  e-mail : watra25177@gmail.com