กลับหน้าหลัก
 บทเรียนที่ 3
 ใบความรู้ที่ 3.1
เครื่องมือวาดรูปภาพ
  Rectangle Tool
  PolyStar Tool  
  Oval Tool
  พาเนล Color Mixer
   - Solid
   - linear
   - Radial
   - Bitmap
 
 ใบความรู้ที่ 3.2
  การกำหนดสี  Color Mixer
 
 แบบฝึกหัดและใบงาน
  แบบฝึกหัดที่ 3.1
  ใบงานที่ 3.1
  ใบงานที่ 3.2
 
แนวการตอบภาคปฏิบัติ
  แบบทดสอบหลังเรียน
  ใบงานที่ 3.1
  ใบงานที่ 3.2
 

 

 
ใบความรู้ที่ 3.1 การใช้เครื่องมือวาดรูปทรงเหลี่ยม, ทรงกลม และการกำหนดสีแบบต่าง ๆ
      การสร้างรูปทรงเหลี่ยม ทรงกลม หรือทรงแบบอื่น ๆ สามารถใช้เครื่องมือช่วยในการสร้างได้ง่ายขึ้น และการกำหนดสีที่มีลักษณะที่หลากหลายมากขึ้น สามารถศึกษาได้ตามหัวข้อต่อไปนี้
 

Rectangle Tool

      สำหรับเครื่องมือตัวนี้จะมีตัววาดรูปทรงเหลี่ยมจำนวน 2 แบบ คือ แบบสี่เหลี่ยม Rectangle Tool และแบบหลายเหลี่ยม PolyStar Tool ให้เลือกใช้ ดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป
 

Rectangle Tool 

          เป็นเครื่องมือสำหรับวาดรูปทรงเหลี่ยมในโปรแกรม Flash ซึ่งสามารถเรียกใช้งานคำสั่งลัดของเครื่องมือนี้ได้ โดยการกดปุ่ม “R” จะช่วยให้ทำงานได้เร็วยิ่งขึ้น

 

 

PolyStar Tool 

          เป็นเครื่องมือสำหรับวาดรูปหลายเหลี่ยม หรือวาดรูปดาว ซึ่งจะอยู่ในกลุ่มเครื่องมือ Rectangle Tool เช่นกัน

 
 
เว็บไซต์นี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด 1366 x 768 Pixel
ดูผู้แลเว็บไซต์ วัชรา ปานนาค  e-mail : watra25177@gmail.com