กลับหน้าหลัก
 บทเรียนที่ 1
 ใบความรู้ที่ 1.1 รู้จักกับโปรแกรม Macromedia Flash
 
 ใบความรู้ที่ 1.2 การสร้าง การบันทึกและการเปิดไฟล์งาน
การเข้าสู่โปรแกรม
     -  การสร้างไฟล์งาน
     -  การบันทึกไฟล์งาน
     -  การเปิดไฟล์งาน
 
 ใบความรู้ที่ 1.3 ส่วนประกอบของโปรแกรม Macromedia Flash
 ส่วนประกอบของโปรแกรม
 ทูลบ็อกซ์ (Toolbox)
 
 ใบงาน
 ใบงานที่ 1.2
 ใบงานที่ 1.3

ใบความรู้ที่ 1.1 รู้จักกับโปรแกรม Macromedia Flash

            โปรแกรมที่มีความสามารถในการสร้างภาพกราฟิกและภาพเคลื่อนไหว ในปัจจุบัน มีหลากหลายโปรแกรม ซึ่งโปรแกรม Macromedia Flash มีความสามารถเด่นในการสร้างภาพกราฟิกและภาพเคลื่อนไหวสามารถสร้างชิ้นงานได้น่าสนใจและนำไปประยุกต์ใช้กับงานได้หลายประเภท

 

โปรแกรม  Macromedia Flash  คืออะไร

          Macromedia Flash หรือเรียกสั้นๆ ว่า Flash เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างสรรค์งานกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และมัลติมีเดียบนเว็บ เราเรียกไฟล์ภาพเคลื่อนไหวและมัลติมีเดียที่สร้างจาก Flash ว่า มูฟวี่ (Movie) เป็นการสร้างไฟล์งานในลักษณะ 2D (2 dimensions) หรือภาพสองมิติ เกิดจากการเขียนภาพในแนวตั้งและแนวนอน โดยภาพที่เราเห็นจะเป็นแค่ด้านกว้างและยาวเท่านั้น และเราสามารถนำมาใช้สร้างงานได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ

          -  ภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษร ภาพและโลโก้กราฟิก  พร้อมเสียงและเอฟเฟ็กต์ประกอบ เช่น ภาพหลักของหน้าเว็บ แบนเนอร์โฆษณา  การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของสไลต์โชว์ เป็นต้น

          -  ที่จริงแล้วเราอาจใช้ Flash สร้างทั้งเว็บไซต์เลยก็ได้

          Flash  มีเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกในการสร้างภาพเคลื่อนไหวและงานมัลติมีเดียได้เป็นอย่างดี และมีภาษาโปรแกรมสำหรับใช้ควบคุมการทำงานของชิ้นงาน นอกจากนี้งานที่สร้างโดย Flash จะได้ไฟล์ชิ้นงานที่มีขนาดเล็กทำให้สามารถนำมาเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต เพราะโหลดมาแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว

          Flash จึงเป็นอีกทางเลือกสำหรับการนำเสนอข้อมูลบนเว็บที่ได้มีการนำภาพเคลื่อนไหว และมัลติมีเดียมาใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม ซึ่งในอดีตการทำเช่นนี้ต้องอาศัยเทคนิคการเขียนโปรแกรมบนเว็บที่ยุ่งยากและซับซ้อน แถมไฟล์ผลงานที่สร้างยังมีขนาดใหญ่อีกด้วย ทำให้หน้าเว็บนั้นโหลดช้ามากจนผู้ใช้อาจไม่สามารถทนรอได้

          ปัจจุบันผู้ใช้อินเทอร์เน็ตแทบทุกคนสามารถเปิดดูชิ้นงานที่สร้างโดย Flash ผ่านเว็บบราวเซอร์ของตน ทำให้ Flash กลายเป็นมาตรฐานในการสร้างภาพเคลื่อนไหวและงานมัลติมีเดียบนเว็บไซต์


ลักษณะของไฟล์งานที่สร้างด้วยโปรแกรม Macromedia Flash

          สาเหตุสำคัญที่ทำให้ไฟล์มัลติมีเดียที่สร้างโดย Flash มีขนาดเล็ก เมื่อเทียบกับไฟล์มัลติมีเดียประเภทอื่น เป็นเพราะการเก็บรายละเอียดของรูปภาพเป็นลายเส้น เรียกว่า ภาพแบบเวกเตอร์ (Vector) ในขณะที่โปรแกรมอื่น ๆ จะเก็บรายละเอียดของรูปภาพเป็นจุดสี เรียกว่า ภาพแบบบิตแมพ (Bitmap) การเก็บข้อมูลในลักษณะนี้ทำให้ภาพแบบเวกเตอร์มีขนาดเล็กกว่าภาพแบบบิตแมพมาก ทั้ง ๆ ที่เราอาจนำภาพเดียวกันมาใช้

          เนื่องจาก Flash สามารถทำงานกับภาพแบบเวกเตอร์ได้ ดังนั้นลักษณะภาพที่เหมาะสมกับภาพแบบเวกเตอร์ได้ ดังนั้นลักษณะภาพที่เหมาะสำหรับใช้กับโปรแกรม Flash
ควรเป็นภาพแนวการ์ตูนที่เน้นลายเส้นและใช้สีที่ค่อนข้างสม่ำเสมอ เพราะเมื่อนำมาแปลงเป็นภาพแบบเวกเตอร์ผลที่ได้จะใกล้เคียงกับภาพเดิม ซึ่งเราจะเห็นได้ในงานมัลติมีเดียที่เป็น Flash
ส่วนใหญ่จะเป็นแนวลายเส้นง่าย ๆ โดยมีการใช้ภาพถ่ายผสมเท่าที่จำเป็น เพราะภาพถ่ายจะถูกเก็บเป็นแบบบิตแมพ ซึ่งจะทำให้ชิ้นงานมีขนาดใหญ่ขึ้นนั้นเอง

 
 
โปรแกรม Macromedia Flash มีความสามารถในการสร้าง ภาพกราฟิกและ ภาพเคลื่อนไหว งานมัลติมีเดียหรือมูฟวี่ หรือนำไปใช้สร้างตัวอักษร ภาพหน้าเว็บ แบนเนอร์โฆษณาต่าง ๆ ซึ่งไฟล์ของ Flash มีการจัดเก็บเป็นแบบเวกเตอร์ จึงทำให้ไฟล์มีขนาดค่อนข้างเล็กกว่าไฟล์ชนิดอื่น
 
 
 
เว็บไซต์นี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด 1366 x 768 Pixel
ดูผู้แลเว็บไซต์ วัชรา ปานนาค  e-mail : watra25177@gmail.com