กลับหน้าหลัก
 บทเรียนที่ 6
 ใบความรู้ที่ 6.1
 การจัดการกับเฟรม
 เฟรม (Frame )
  - เพิ่มเฟรม (Insert Frame)
  - ย้ายเฟรม (Remove Frame)
  - เพิ่มเฟรม (Insert Keyframe)
  - เพิ่มเฟรม (Insert Blank Keyframe)
  - ลบเฟรม (Clear Keyframe)
 
ใบความรู้ที่ 6.2
 การสร้างภาพเคลื่อนไหว Tween
   Motion Tween
 
ใบความรู้ที่ 6.3
   Shape Tween
 
 แบบฝึกหัดและใบงาน
  แบบฝึกหัดที่ 6.1
  ใบงานที่ 6.1
  ใบงานที่ 6.2
  ใบงานที่ 6.3
 
 แนวการตอบภาคปฏิบัติ
  ใบงานที่ 6.1
  ใบงานที่ 6.2
  ใบงานที่ 6.3
 

ใบความรู้ที่ 6.1 การสร้างภาพให้เคลื่อนไหว

          ภาพเคลื่อนไหว หมายถึง  ภาพเคลื่อนไหวที่สร้างขึ้นโดยการนำภาพนิ่งหลาย ๆ ภาพ
มาฉายต่อเนื่องกันด้วยความเร็วสูง ทำให้เกิดภาพลวงตาของการเคลื่อนไหว โดยภาพแต่ละภาพ จะเรียกว่า เฟรม (
Frame) ซึ่งโดยทั่วไปจะมีการเปลี่ยนภาพต่อวินาทีมีอัตราเท่ากับ 24 ภาพต่อวินาทีอัตราการเปลี่ยนภาพต่อวินาทีที่มากขึ้นจะทำให้ภาพดูนุ่มนวลขึ้น


เฟรม (Frame)

     
Frame คือ ช่องที่แสดงภาพแต่ละจังหวะ  เมื่อนำมาแสดงตามลำดับอย่างรวดเร็วจะทำให้เกิดภาพเคลื่อนไหว ซึ่งเฟรมที่แสดงบนสเตจคือเฟรมที่ตัวเลื่อนหรือ Playhead  ชี้ตำแหน่งอยู่

 

การสร้างภาพเคลื่อนไหวใน Flash นั้นทำได้อยู่ 2 วิธีคือ

      การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบเฟรมต่อเฟรม (Keyframe) เป็นการระบุข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของทุกเฟรมด้วยตัวเองเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหว เช่น รูปแบบและรายละเอียดต่างๆ ของออบเจ็กต์บนสเตจ ได้แก่ ตำแหน่ง ขนาด โทนสี การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยวิธีนี้ใช้เวลาค่อนข้างมาก เพราะเราต้องมากำหนดองค์ประกอบของออบเจ็กต์ต่างๆ ทีละเฟรม

      การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบทวีน (In-between frame) เป็นวิธีหลักในการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Flash ซึ่งต่างจากการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบแรกตรงที่เราไม่ต้องมาทำการกำหนดข้อมูลทุกเฟรมด้วยตนเอง เพียงแค่กำหนดบางเฟรมที่สำคัญเท่านั้น และให้โปรแกรม Flash คำนวณและสร้างเฟรมอื่นๆ ให้เองโดยอัตโนมัติ ซึ่งวิธีนี้รวดเร็วกว่าวิธีแรกมาก ซึ่งแบ่งลักษณะการเคลื่อนไหวออกเป็น 2 ลักษณะด้วยกันคือ

      1.  เปลี่ยนแปลงตำแหน่ง  (Motion Tween)

          การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบนี้ เป็นการเคลื่อนที่ของเนื้อหาจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง หรือเปลี่ยนคุณสมบัติจากแบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่ง เหมาะสำหรับการทำภาพเคลื่อนไหว แบบต่อเนื่องสม่ำเสมอ เช่น เมฆลอย พัดลมกำลังหมุน ยานบิน รถกำลังแล่น เป็นต้น

      2.  เปลี่ยนแปลงรูปร่าง (Shape Tween)

          Shape Tween คือการสร้างภาพเคลื่อนไหวให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่างจากรูปหนึ่งเป็นอีก
รูปหนึ่ง เช่น จากรูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปวงกลมหรือจากรูปภาพเป็นข้อความ เป็นต้น

 

ความหมายของเฟรมแต่ละประเภทบนไทมไลน์

 

      ช่องเฟรมบนไทมไลน์จะบ่งบอกถึงประเภทของเนื้อหาในเฟรมนั้น โดยแสดงลักษณะที่แตกต่างกัน ดังนี้

      คีย์เฟรมเปล่าและเฟรมเปล่า คือเฟรมที่ยังไม่มีการใส่ออบเจ็กต่างๆ ลงไปในเฟรม

 

         

 

 

      คีย์เฟรม คือเฟรมที่มีออบเจ๊กในเฟรม

 

         

 

      Motion Tween คือกลุ่มเฟรมที่มีการสร้างวัตถุเคลื่อนไหวแบบทวีนจะแสดงจุดและลูกศรบนพื้นที่สีม่วงหรือสีเทาซึ่งขึ้นอยู่กับเครื่องที่ใช้งาน

 

         

 

      Shape Tween  คือกลุ่มเฟรมที่สร้างการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของออบเจ็กต์แบบทวีน จะแสดงจุดและลูกศรสีดำบนพื้นสีเขียว

 

         

 

      แสดงการเคลื่อนไหวที่ยังไม่สมบูรณ์ จะต้องกำหนดรายละเอียดบางอย่างเพิ่มเติมจึงจะเป็นการเคลื่อนไหวได้

 

         

 
 
เว็บไซต์นี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด 1366 x 768 Pixel
ดูผู้แลเว็บไซต์ วัชรา ปานนาค  e-mail : watra25177@gmail.com