กลับหน้าหลัก
ใบความรู้ที่ 6.1
 การจัดการกับเฟรม
 เฟรม (Frame )
  - เพิ่มเฟรม (Insert Frame)
  - ย้ายเฟรม (Remove Frame)
  - เพิ่มเฟรม (Insert Keyframe)
  - เพิ่มเฟรม (Insert Blank Keyframe)
  - ลบเฟรม (Clear Keyframe)
 
ใบความรู้ที่ 6.2
 การสร้างภาพเคลื่อนไหว Tween
   Motion Tween
 
ใบความรู้ที่ 6.3
   Shape Tween
 
 แบบฝึกหัดและใบงาน
  แบบฝึกหัดที่ 6.1
  ใบงานที่ 6.1
  ใบงานที่ 6.2
  ใบงานที่ 6.3
 
 แนวการตอบภาคปฏิบัติ
  ใบงานที่ 6.1
  ใบงานที่ 6.2
  ใบงานที่ 6.3
 
 
แนวการตอบ

 

ชื่อ – สกุล .................................................................. ชั้น ............ เลขที่...........

 

ให้นักเรียนสร้างชิ้นงานโดยมีเงื่อนไขการสร้างดังนี้

   1. เรือกำลังแล่นโดยตกแต่งสีให้สวยงาม

   2. ฝนตกระหว่างเรือแล่น

 

 
 
 
 

แนวการตอบ/ขั้นตอน

วาดเรือ

1.   คลิก Rectangle Tool (R) วาดรูปสี่เหลี่ยม

 

 
 

2.  คลิกเครื่องมือ Selection Tool  ปรับภาพ

 

1.

2.

3.

4.

3.  คลิก Line Tool  เพิ่มมิติของเรือ

1.

2.

3.

 

4.  คลิก Line Tool  วาดองค์ประกอบของเรือ เช่น เสากระโดนเรือ และใบเรือ

1.

2.

 

 

5.  คลิกเครื่องมือ Selection Tool  ปรับภาพ

 

1.

2.

 

6.  คลิก Paint Bucket Tool (K)

7.  คลิก Fill  Color   เลือกสีและลงสีตามจินตนาการ

 
 

 

 

วาดทะเล

1.   คลิก Insert Layer เพื่อสร้างทะเล แยกอีกหนึ่งเลเยอร์เพื่อง่ายต่อการทำงาน

 
 

2.  คลิก Rectangle Tool (R) วาดรูปสี่เหลี่ยม

 
 

3.  คลิกเครื่องมือ Selection Tool  กดปุ่ม Ctrl+คลิกเมาส์ซ้ายค้างแล้วลาก
เพื่อทำมุม และปรับแบบไม่กดปุ่ม
Ctrl เพื่อทำให้เกิดความโค้งมน

 
 

4.  คลิกเฟรมที่ 100 ของ layer “เรือ-รวม”

5.  คลิกขวา เลือก Insert Keyframe

 
 

6.  คลิกเครื่องมือ Selection Tool  นำเรือไปไว้ด้านขวา

 
 

7.  คลิกขวาเฟรมที่ 50 เลือก Create Motion Tween (แต่ในความเป็นจริงสามารถเลือกเฟรมใดก็ได้ตั้งแต่เฟรมที่ 1-100)

 
 
       8.  กดปุ่ม Ctrl+Enter เพื่อทดสอบ
 
 

  

วาดน้ำฝน แบบ symbol Movie clip

1.   กดปุ่ม Ctrl+F8 ที่แป้นคีย์บอร์ด

        ระบุรายละเอียดตามภาพ คลิก OK

 
 

2.  วาดรูปหยดน้ำ

 
 

3.  คลิกขวาเฟรมที่ 50 เลือก Insert Keyframe

4.  เฟรมที่ 50 นำรูปหยดน้ำลงมาด้านล่างเครื่องหมายบวก +

 
 

5.  คลิกขวาเฟรมที่ 25 เลือก Create Motion Tween

 
 

6.  การเขียน Script  เพื่อกำหนดให้วัตถุมีการเคลื่อนที่ไม่พร้อมกันเมื่ออยู่บน Stage

-   คลิก  Insert Layer  เปลี่ยนชื่อเป็น  “Code-น้ำฝน”

 
 

-   คลิกเฟรมที่ 1 ของ Layer  “Code-น้ำฝน”

-   คลิกเมนู Window --> Actions หรือกดปุ่ม F9 เพื่อเรียก Actions Frame

-   พิมพ์  Script --> gotoAndPlay(Math.ceil(Math.random()*75));

  ที่เฟรมจะเป็นรูปตัวเอ “a

 
 

7.  คลิกเฟรมที่ 50 ของ Layer  “Code-น้ำฝน”

8.  คลิกขวาเลือก  Insert Blank Keyframe

 
 

9.  พิมพ์  Script à  gotoAndPlay(2);

 
 

4.  คลิกเฟรมที่ 60 ของเครื่องบิน

5.  คลิกเมาส์ค้างที่เครื่องบินลากไปไว้ด้านหลัง

 
 

10.  คลิก Scene 1 เพื่อกลับสู่สเตจปกติ

 

 
 

11.   คลิกซ้ายที่ “น้ำฝน”  ที่ Library มาวางไว้ที่  Stage

 
 

12.  กด Ctrl+Enter เพื่อทดสอบ

 
 
เว็บไซต์นี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด 1366 x 768 Pixel
ดูผู้แลเว็บไซต์ วัชรา ปานนาค  e-mail : watra25177@gmail.com